2015

La cabeza de la Victoria de Samotcracia

162 x 116 cm · Tècnica mixta sobre fusta