2015

II · Alternatives · Cruïlles

60 x 81 cm · Tècnica mixta sobre fusta