2014

Ètica (I)

81 x 181 cm · Tècnica mixta sobre fusta