2016

En record del “Monti” I

81 x 58 cm · Tècnica mixta sobre fusta