2017

El seguici del xiprés rera el carro del sol · S. Espriu

60 x 50 cm · Tècnica mixta sobre fusta