1991

A ti te pregunto

60 x 81 cm · Tècnica mixta sobre fusta